Koninklijke Vereniging

m d w d v z z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Geschiedenis

Ontstaan van de club De Vogelliefhebbers Vereniging "De Witte Merel" werd gesticht op 5oktober 1957.
Dit gebeurde bij Jan en Stans Van de Zwaare in het toenmalige café Biljart op het Heieinde 14 te Vosselaar.
De lokaalhouders zijn in 1965 verhuisd naar Hoortverten 2. Op dit adres vinden we momenteel nog steeds ons huidig clublokaal café Sportvriend bij Piet, de zoon van de vroegere lokaalhouders.

Elke club die aansluit bij de Nationale Bond moet een naam hebben. Er werd gekozen voor "De Witte Merel" , een zeer zeldzame vogel.
Als stamnummer kreeg onze club 093. In de jaren ‘60 kende de club een grote bloei wat betreft het leden aantal. Op het hoogtepunt van zijn bestaan in 1968 bestond de club uit 253 leden. Vanaf 1971 is het ledenaantal steeds bergaf gegaan tot nog 66 leden in 2002.
De laatste paar jaar merken we echter weer een stijging van het aantal leden op. Momenteel hebben we terug een ledenaantal boven de 100. Ook het aantal tentoonstellers in de club neemt opnieuw toe.

In 1961 zijn de "VINKENIERS " ontstaan in de vereniging van "DE WITTE MEREL" en kozen de naam "DE HEIDEZANGERS". De Vinkeniers hadden hun eigen bestuur en werkten afzonderlijk. Als enige vereiste moesten zij wel lid van "De Witte Merel" zijn. Jaren later werd die verplichting afgeschaft, maar men kon lid blijven op vrijwillige basis.

In 1965 kreeg de vereniging "De Witte Merel" haar vlag ontworpen door "EH REMI LENS" en werd op het HEIEINDE in de toenmalige kapel ingewijd. Er werden regelmatig uitstappen ingericht naar vogelparken en andere plaatsen. Om de drie maanden konden de leden vogeleten bestellen aan verminderde prijzen. Er werd ook aangesloten bij Gewest 2 TURNHOUT voor het inrichten van Vogeltentoonstellingen.
"De Witte Merel" richtte zelf geen gewesttentoonstelling in maar betaalde wel de gewestbijdrage voor de leden die wel aan de tentoonstelling mee deden.
In 1984 werd besloten om zelf ook een gewesttentoonstelling in te richten, dit gedurende 20 jaar. Na enkele strubbelingen is de club in 2005 uit het gewest gestapt. Sindsdien geven we elk jaar een vrije tentoonstelling met groot succes. Het aantal ingezonden vogels is sindsdien steeds blijven stijgen tot meer dan 2000 wedstrijdvogels in 2010. Daarmee is onze club momenteel een van de grootste in Belgie.
De clubtentoonstelling voor de leden wordt sinds het ontstaan nog ieder jaar gehouden. Deze gaat steeds door het voorlaatste weekend van januari. Op de maandag van de tentoonstelling worden de schoolkinderen speciaal uitgenodigd om een kijkje te komen nemen naar de vogels.

In 1977 heeft de vereniging "De Witte Merel" de wimpel van 20 jaar lid van de KBOF ontvangen. In 1997 heeft de vereniging "De Witte Merel" de wimpel van 40 jaar lid van de KBOF ontvangen. In 2007 heeft de vereniging "De Witte Merel" de wimpel van 50 jaar lid van de KBOF ontvangen.

Door de jaren heen waren er 49 besturen en 5 verschillende voorzitters. Huidige voorzitter is Bart Verbraeken. De vereniging telt ook 1 Erevoorzitter, de heer Bernard Leysen, de voorzitter van de afdeling Veldornithologie van de KBOF Provincie Antwerpen. De bossen ZWARTGOORHEIDE en DE BOSBEMDEN vallen onder zijn bevoegdheid, waar hij samen met zijn vaste medewerker Cornelis René de nestkasten verzorgt, en de nodige nestcontroles doet.