Koninklijke Vereniging

m d w d v z z
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
 
 
 
 
 

Wie zijn wij

Dit is het artikel over onze club dat begin 2010 is verschenen in De Witte Spreeuwen, het clubblad van KBOF.

Een moderne club in de kijker: De Witte Merel Vosselaar

Onze hobby heeft het niet altijd even makkelijk de laatste jaren. Regelmatig zien we links of rechts clubs verdwijnen. Sommige clubs hebben te weinig helpende leden om hun jaarlijkse tentoonstelling te organiseren en zien hun werking erg beknot. Vaak horen we bestuursleden vertellen dat al het werk in de club door 1 of 2 man wordt verricht. We hebben enorm veel respect voor deze hardwerkende mensen, maar wanneer zij dan wegvallen is het voortbestaan van de betrokken club meestal ernstig bedreigd. Ook de steeds grotere invloed van de technologie (computers, internet, TT programmas,….) vergen een extra inspanning. Samengevat mogen we stellen dat een degelijke clubwerking anno 2022 niet altijd even makkelijk is.

Daarom willen we toch even een moderne KBOF club in het voetlicht plaatsen: De Witte Merel Vosselaar. Stamnummer KBOF 093.

Jazeker, ook deze club heeft moeilijke tijden gekend. De club werd gesticht in 1957 en profiteerde ten volle van de gloriejaren van de vogelliefhebberij. De club kende haar hoogtepunt in 1968 met 253 leden. Maar na de afschaffing van de vogelvangst ging dit aantal snel in dalende lijn. De club kende haar dieptepunt in 2002 met nog maar 66 leden op een bevolkingsaantal van 10000 inwoners. De jaarlijkse tentoonstelling bracht nog maar een 500-tal vogels. De club stond toen aan de rand van de afgrond.

Gelukkig voor de club verscheen toen een nieuwe generatie jonge vogelliefhebbers ten tonele. Vier kameraden, prille dertigers uit het dorp, zetten hun schouders onder de club. De secretaris van de club Eric Van Reusel kon zijn jeugdvrienden overtuigen om toe te treden tot het bestuur. Zo kwamen het trio Luc Luyten, Kris Driesen en Bart Verbraeken mee aan het bewind.
Aanvankelijk hadden zij nog wel enkele moeilijkheden om een gedeelte van de oude generatie bestuursleden te overtuigen, maar het zou toch dit vier-tal zijn dat de club terug op het goede pad gaat plaatsen.

Ook met het gewestbestuur werden harde noten gekraakt, wat in 2005 uiteindelijk leidde tot een breuk met de andere clubs uit het gewest. Dit wordt nog altijd betreurd, maar het kon niet anders. Zo gaat de club zijn eigen weg vanaf 2005. De nieuwe ploeg beseft dan maar al te goed dat de basis van succes ligt bij de organisatie van een jaarlijkse vrije tentoonstelling. Een club zonder jaarlijkse tentoonstelling heeft het uiteraard moeilijk om te overleven en te groeien. Dankzij de vele gulle sponsors kon een stevige prijzenpot werden samengesteld.

De Witte Merel hanteert ook een handig systeem van bevriende clubs. Clubs die met meerdere spelers aanwezig zijn op de tentoonstelling in Vosselaar kunnen rekenen op een tegenbezoek. Zo zijn er "heen en terug matchen" met diverse clubs uit de regio en ook ver er buiten. Sommige clubs kunnen alzo rekenen op een 10-tal liefhebbers uit Vosselaar op hun show.

Het bestuur heeft ook een systeem uitgewerkt waarbij de kosten worden gesponsord bij deelname aan shows bij bevriende clubs. Dank zij de mooie prijzenpot en het systeem met bevriende clubs hebben we onze eigen tentoonstelling op enkele jaren tijd kunnen laten groeien van 500 tot meer dan 2000 vogels!
In 2011 zal het programma nogmaals worden uitgebreid met nog meer reeksen en extra klassementen per sectie!
Om de organisatie van zulke show in goede banen te leiden zijn er vele helpende handen nodig. Dinsdagmorgen start reeds een uitgebreide ploeg met de opbouw en de bedrijvigheid stopt niet meer tot zondagavond. Zonder die vele leden en helpers is een grote show immers niet meer mogelijk.
Traditioneel wordt de jaarlijkse show op zondagavond na de afbraak afgesloten met een feesttafel voor alle helpers. Een betere teambuilding bestaat er niet.

Maar een club kan natuurlijk niet een gans jaar teren op 1 activiteit. Naast de jaarlijkse tentoonstelling zijn er daarom nog meerdere andere organisaties in de loop van het jaar. Zo zijn er in de winterperiode van september tot maart de maandelijkse vogelbeurzen. De liefhebbers kunnen er een vogeltje kopen of verkopen, maar het is vooral een ideale gelegenheid om eens rustig bij te praten bij een tasje koffie of een frisse pint.

Ook het jaarlijkse teerfeest aan een zeer democratische prijs is steeds een aanslag op de clubkas. U ziet het. De penningmeester van De Witte Merel krijgt het soms hard te verduren, maar dat is nu éénmaal de visie van de club. Ze tracht steeds een minimum aan financiele reserve te behouden, maar zal de centen zeker niet oppotten. Het geld moet immers terug naar de leden gaan.

Hoe vaak horen we toch die triestige verhalen van clubs die stoppen, maar niet weten hoe ze met de laatste 3 leden en een paardekop al dat resterende geld nog moeten opkrijgen? Hadden zij die centen goed geïnvesteerd in hun club dan had ze nu misschien nog bestaan!

De Witte Merel is ook een zeer democratische club. Om de 2 jaar zijn er verkiezingen waarbij alle leden een stem krijgen. Nieuwe bestuurskandidaten (ieder lid kan zich kandidaat stellen) en zetelende bestuursleden hebben de helft van de stemmen nodig om verkozen of herkozen te worden. Zo wordt het bestuur regelmatig vernieuwd en uitgebreid, wat de werking zeker ten goede komt. Momenteel zijn er 10 bestuursleden zodat het werk goed kan verdeeld worden. Ieder bestuurslid heeft evenveel stemrecht op de bestuursvergaderingen. Vriendjespolitiek en een bundeling van alle macht bij één of slechts enkele personen is zodoende uitgesloten.

De club vind het ook erg belangrijk om de lokale jeugd te laten kennis maken met de vogelliefhebberij. Tevens wordt er elk jaar in januari, al meer dan 50 jaar lang, een clubkampioenschap ingericht op beperkte schaal. Op maandag worden via het schoolbestuur alle kinderen van de lagere scholen uitgenodigd voor een bezoek aan de vogelshow. Prachtig om te zien hoe al die kinderen zich vergapen aan de vele vogels van allerlei pluimage. De leden maken er immers een erezaak van de kinderen zo veel mogelijk soorten vogels te laten bezichtigen. Ook om de vele vragen van de kinderen te beantwoorden staan de leden paraat. Nadien vertrekken de kinderen terug naar de klas met een magazine van de Witte Spreeuwen en een balpen van de club. Als club kan je geen betere promotie bedenken.
In de club zijn er nu al tientallen leden en zelfs bestuursleden die vroeger als kind hun eerste positieve ervaring met onze hobby opdeden op het clubkampioenschap. En allemaal herinneren ze zich nog levendig hun jaarlijks bezoek met de klas aan de vogels van De Witte Merel.

De wisselwerking scholen – club houdt hier niet mee op. Elk jaar zijn er diverse clubleden die spontaan helpen met de organisatie van de sportdag of de kindervolkspelen. Regelmatig neemt er ook een delegatie van de club deel aan diverse organisaties van andere verenigingen, zoals een kienavond, een kwis, een paaptornooi, enz…... Zo worden ook andere verenigingen gesteund, die op hun beurt meestal een bezoekje brengen aan onze jaarlijkse show.

Maar de grootste troef van De Witte Merel is de kameraadschap onder de leden. Steeds staan de leden klaar om elkaar of nieuwelingen in de hobby met raad en daad bij te staan. Het is ook dank zij deze instelling dat er nooit een tekort is aan helpende handen bij de diverse organisaties. Nieuwe leden worden ook steeds geïntroduceerd in het wereldje van de tentoonstellingen. Tentoonstellen is immers de meest voor de hand liggende methode om onze hobby op een positieve manier onder de aandacht te brengen bij onze medemensen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de club een kern van een 25-tal actieve tentoonstellers in hun rangen telt. En die komen er echt niet zomaar.

Een moderne club heeft natuurlijk ook een eigen website. Op de site www.dewittemerel-vosselaar.be kunnen de leden steeds terecht voor de laatste informatie omtrent hun club. Een moderne club dient ook ambitieus te blijven. De club ook gestart met een eigen facebook pagina. Iedereen, ook mensen buiten de club, kunnen zich lid maken van onze facebook, tenslotte wij hebben voor niemand geheimen. Zo blijft de verdere groei van het aantal clubleden en van de jaarlijkse show in oktober een belangrijk streven. Verder wil de club de deelname aan provinciale en nationale kampioenschappen van KBOF in de toekomst meer stimuleren bij de leden. Een sterke federatie komt immers alle clubs en leden ten goede. Ook de deelname aan de wereldkampioenschappen wordt niet vergeten. De diverse wereldtitels in de club worden steeds ten gepaste tijde in de kijker geplaatst.

U leest het. De club doet veel meer dan vogels kweken en tentoonstellen. Er worden een heleboel zaken georganiseerd door en voor de leden. En ook het sociale aspect is bijzonder belangrijk. Hopelijk kunnen er bestuursleden van andere clubs iets uitpikken om de werking van hun club te optimaliseren.

Rudy Roefs